Co jsou klecové chovy?

Klecové chovy jsou nejhorším a nejméně ohleduplným způsobem chovu slepic pro vejce. Slepice tráví celý život v malé kleci, kde jich je namačkáno asi dvacet. Na každou připadá prostor jen o málo větší než papír A4. V klecích je v Česku drženo skoro 5 milionů slepic v otřesných podmínkách, které jsou ve 21. století nepřijatelné.

Proč jsou klecové chovy nepřijatelné?

Klece neposkytují slepicím téměř žádné podmínky pro jejich přirozené potřeby a chování. Ve stísněném prostoru si nemohou ani pořádně protáhnout křídla, natož se proběhnout či popoletět. Na pletivu, na kterém musí celý den bolestivě stát, nelze hrabat. Od mříží, skrze které musí natahovat krky pro zrní, mají slípky odrané peří až na kůži. Když se snaží očistit se popelením, což by normálně znamenalo vyválet se v podestýlce, mlátí sebou pouze o dráty a dále si odírají peří a způsobují zranění.

Někteří drůbežáři argumentují, že je prý chov slepic v klecích efektivní a výhodný. Ve skutečnosti však degraduje živá zvířata na stroje na vejce, bez ohledu na míru utrpení, které jim živoření v přecpaných klecích každý den přináší

Jaké jsou alternativy a proč jsou lepší

Slepice není nutné držet v klecích. V mnoha evropských zemích žije většina slepic v chovech podestýlkových, s volným výběhem nebo v biochovech. U nás je však zatím podíl těchto bezklecových chovů jen zhruba 10 %. Uvědomujeme si, že ani tyto chovy nejsou ideální. Zásadní rozdíl je však ten, že oproti klecovým chovům umožňují slepicím mnohem širší možnosti pro jejich přirozené chování. Mohou se pohybovat na mnohem větším prostoru. Na podestýlce nebo v hlíně si mohou hrabat a čistit se popelením. Nemusí stát na drátech, ze kterých je bolí pařátky. Tato vnímavá a společenská zvířata tak nestráví celý život v malé stísněné špinavé kleci.

Jaký je stav v jiných evropských zemích?

V Rakousku, Německu, Švýcarsku a dalších státech je chov slepic v klecích zakázaný zákonem. Česko je ale pozadu. V celé Evropě i na dalších je silný a nezadržitelný trend přechodu na bezklecová vejce. Hrozí, že Česko zůstane skanzenem týrání zvířat Pro tento dvojí standard není žádný důvod – ani Češi nechtějí podporovat týrání zvířat.

Jak to změnit?

V loňském roce se problému klecových chovů slepic konečně dostalo pozornosti. Po zveřejnění investigativních záběrů se veřejnost zhrozila a velká většina lidí požaduje zákaz této kruté praktiky. Také takřka všechny řetězce supermarketů zareagovaly na pobouření svých zákazníků a zavázaly se, že klecová vejce přestanou prodávat. Od klecových vajec k ohleduplnějším alternativám přecházejí také další firmy, jako jsou potravináři nebo kavárenské a restaurační řetězce.

Mnohé se tedy již povedlo, ale náš boj za lepší život pro slepice není zatím u konce. Řešením je následovat příkladu našich západních sousedů a krutý chov v klecích zakázat zákonem. Musíme společnými silami přesvědčit politiky, že slepice si zaslouží život bez mříží. Přidejte se ke společnému boji za lepší život pro zvířata zadáním svého e-mailu.

Souhlasíte?
1 / 3
Legální nemusí vždycky znamenat správné. Politici by měli vyslyšet názor veřejnosti požadující zákaz klecových chovů slepic.
Souhlasím s tvrzením
2 / 3
Kvůli zisku několika málo firem nesmíme týrat miliony slepic v klecích. Opelichaná slepice není ani zdravá ani šťastná.
Souhlasím s tvrzením
3 / 3
Česko by nemělo být skanzenem týrání zvířat v Evropě, zvlášť když alternativy chovu existují. 30 haléřů úspory není důvod pro vytvoření pekla na zemi pro slepice.
Souhlasím s tvrzením

Slepice do
klece nepatří